دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

تغییر

 

 

 

 انسان هاي قوی 

 

 

مي دانند چگونه به زندگي شان نظم دهند

 

 

حتي زماني که اشک در چشمانشان حلقه مي زند!

 

 

همچنان با لبخندي روي لب مي گويند

 

 

من خوب هستم

 

 

تغيير درپيش است ...


[ سه شنبه 16 ارديبهشت 1393برچسب:تغییر, ] [ 2:57 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]

نــــــــــــ گفته ـــــــــــــــــــا

آدم ها به اندازه ی “ناگفته هایشان” از هم دور می شوند

 

 

 

نه به اندازه ی “قدم هایشان”…

 


[ سه شنبه 16 ارديبهشت 1393برچسب:نــــــــــــ گفته ـــــــــــــــــــا, ] [ 2:51 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]

فال

 

 

گفتم ای فال فروش ، لای این بسته فال

 

“مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید” هم داری ؟

 

گفت : اگر بود کسی فال فروشی میکرد ؟


[ سه شنبه 16 ارديبهشت 1393برچسب:فال , ] [ 2:38 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]

...همه ی نداشته ها...

می شود دوستم باشی؟

 

 

  طلوع که سر گرفت بگویی : روزت زیبا

 

 

غصه ام گرفت بگویی : هستم

 

 

دلگیر بودم بگویی : می شنوم

 

 

دلم می خواهد باشی،

 

 

جای همه نداشته هایم !

 

 

 


[ سه شنبه 9 ارديبهشت 1393برچسب:,,,همه ی نداشته ها,,,, ] [ 4:3 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]

تمام

 

 

 شاید یک روز یک نفر

 

 

جوری آدم را بخواهد که خواستنش به این راحتی ها تمام نشود !

 

“سیلویا پلات”


[ سه شنبه 9 ارديبهشت 1393برچسب:تمام, ] [ 3:52 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]

لبانت...

دستهایت بوی آغوش

 

دلت بوی عشق

 

چشمانت بوی مهربانی

 

و لبانت بوی لبخند می دهد

 

چقدر معطری تو

 

 

 


[ سه شنبه 9 ارديبهشت 1393برچسب:لبانت,,,, ] [ 2:48 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]

گم

 

 

 

در مســـیرِ پیـــــدا کردنتــــ …

 

 

یک دنیــــا خاطــــــــره گــــــم کــــرده امــ


[ سه شنبه 9 ارديبهشت 1393برچسب:گم, ] [ 2:35 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]

کشک

مواظب چشیدن عشق ها باش؛

 

 

بعضی ها طعم کشک میده!

 

 

 


[ سه شنبه 9 ارديبهشت 1393برچسب:کشک, ] [ 1:57 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]