دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

کیفیت

 

 

دو تا کار هست که زن ها بیشتر از مردها انجام می دن ، ولــــــــــــی...

 

 

 کیفیت کار مردها بیشترع!  زبان درازی 

 

 

آشپزی و خاله زنک بازی!


[ چهار شنبه 18 دی 1392برچسب:کیفیت, ] [ 7:33 بعد از ظهر ] [ الیک ] [ ]

چ ر ا ؟

  چرا بودنت درست نمیشود من که تمام پازل های تنهایی را درست چیدم  

 

 

 

 


[ دو شنبه 16 دی 1392برچسب:چ ر ا ؟, ] [ 9:22 بعد از ظهر ] [ الیک ] [ ]

گنجشکها

 

 

مزرعه را موریانه خورد

 

 

 

ولی ما برای گنجشکها مترسک ساخته ایم!

 

 

 

لعنت به این حماقت

 

 

 

مردد هرکی نظر نده می کشمـــشفریاد


[ سه شنبه 3 دی 1392برچسب:گنجشکها, ] [ 1:42 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]

حتی

افســـوس که هرگــز بــاور نکــــــــردم 

 

 

غریبه همیشــــه غریبه اســـــت

 

 

حتـــــی اگــر مثــل تو مهربـــان باشـــد

 

 


[ سه شنبه 3 دی 1392برچسب:حتی, ] [ 1:0 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]

آه

 

 

 

نـــــه نـــــام

 

نـــــه چــــــــهره

 

نـــــه اثر انگـــــشت 

 

آدم ها را از طرز ” آه ” کشیدن ‌شان بشناسید


[ دو شنبه 2 دی 1392برچسب:آه, ] [ 11:31 بعد از ظهر ] [ الیک ] [ ]

❤دلم❤

ﺩﻟـﻢ ﻋــﺠــﻴــﺐ ﻫﻮﺍی ﻛـﺴــی ﺭﺍ ﻛــﺮﺩﻩ ﺍﺳت

 

 

ﮐـﺴـﻲ کـﻪ ﻫﻮﺍﻳﺶ ﺷبـﻴﻪ ﻫﻴـﭽـﻜـﺲ ﻧﯿـﺴـت !

 

 


[ دو شنبه 2 دی 1392برچسب:❤دلم❤, ] [ 10:31 بعد از ظهر ] [ الیک ] [ ]