پستی

دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

پستی

ای کاش آدم ها همانقدر که از ارتفاع میترسیدن

 

 

 

کمی هم ازپستی هراس داشتن !

 

 [ دو شنبه 13 مهر 1394برچسب:پستی،هراس،آدمها،ارتفاع،ترس, ] [ 3:53 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]