عادی

دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

عادی

عیبی ندارد عادی رفتار کنی

 

 

به این شرط که عادی “احساس” نکنی!

 

 

ریچارد باخ

 

 

 

 [ دو شنبه 13 مهر 1394برچسب:عادی،احساس, ] [ 3:33 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]