پرستو های وحشی

دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

پرستو های وحشی

دستانم را می توانی ببندی

 

 

 

پاهایم را می توانی ببندی

 

 

 

دهانم را می توانی ببندی

 

 

 

اما ذهنم را هرگز!

 

 

 

یک روز از ذهن من

 

 

 

از ذهن تو

 

 

 

از ذهن ما

 

 

 

هزاران پرستوی وحشی به آسمان خواهد پرید

 

 

 

فیروزه کاوه .

 [ دو شنبه 13 مهر 1394برچسب:پرستو های وحشی, ] [ 3:2 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]