عشق

دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

عشق

 

 

 

 

عشق که بر در خانه ات کوبید

 

 

زود در را باز نکن

 

 

بعضى ها مثل کودکان در را زده و فرار مى کنند

 

 

 

مورات حان مونگان[ دو شنبه 13 مهر 1394برچسب:عشق،در خانه ات،زود،کودکان،فرار, ] [ 2:55 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]