پیش از ترکت

دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

پیش از ترکت

پیش از آنکه ترکت کنم

 

 

تمام خیابان هایی که با هم پیموده بودیم را از آن خود کردم

 

 

یعنی بلوار کشاورز را هزاربار سوی تو برگشتم

 

 

یعنی ولیعصر را در حافظه ی کفش هایم حفظ کردم

 

 

یعنی نگذاشتم خاطره ای از تو در نقطه ای از تهران زنده باشد

 

 

و برش نداشته باشم

 

 

سیدمحمد مرکبیان

 

 

 [ دو شنبه 13 مهر 1394برچسب:پیش از ترکت,خیابان,پیمودیم,کفش هایم,خاطره,تو,زنده, ] [ 2:41 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]