آرام

دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

آرام

آرام بــاش دلــم او بــــی تو آرام استــــ!

 

 

 

 [ دو شنبه 13 مهر 1394برچسب:آرام،بی تو،دلم, ] [ 1:55 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]