هوایت

دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

هوایت

ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕـــﺮ

 

 

ﻫﻮﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕــــﺮ

 

 

و ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯼ !

 [ دو شنبه 13 مهر 1394برچسب:دل،هوایت،تو،یادش رفته, ] [ 1:35 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]