تعادل

دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

تعادل

این رابطه به تعادل نخواهد رسید

 

 

 

چون تو را کم دارد

 

 

 

من را زیاد

 

 [ دو شنبه 13 مهر 1394برچسب:تعادل,رابطه,من,تو,کم,زیاد, ] [ 1:0 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]