من و تنهایی!

دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

من و تنهایی!

دمبال چی می گردی عسیسم؟

 

 

بابا نوشتم من و تنهایی!

 

 

یعنی هیچکی!

 

 

توجه نمودی؟


[ سه شنبه 29 مهر 1393برچسب:من و تنهایی!, ] [ 8:43 بعد از ظهر ] [ الیک ] [ ]