مقصر

دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

مقصر

تقصیر خودمونه …

 

 

بعضی ها عددی نبودند و ما آنها را به توان رساندیم!

 

 

 

 [ شنبه 29 شهريور 1393برچسب:مقصر, ] [ 1:36 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]