آنجا را نمی دانم

دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

آنجا را نمی دانم

 

 

 

اینجا آسمان ابریست 

 

 

آنجا را نمی دانم 

 

 

اینجا شده پاییز 

 

 

آنجا را نمی دانم

 

 

اینجا دلی تنگ است 

 

 

آنجا را نمی دانم[ شنبه 29 شهريور 1393برچسب:آنجا را نمی دانم, ] [ 1:14 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]