امروز

دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

امروز

امروز را به باد سپردم

 

امشب کنار پنجره بیدار مانده ام

 

دانم که بامداد

 

امروز دیگری را با خود می آورد

 

تا من دوباره آن را

 

بسپارمش به باد

 

 

 

مشیری

 

 [ سه شنبه 19 فروردين 1393برچسب:امروز, ] [ 3:23 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]