مادر

دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

مادر

مادر است دیگر

.

.

.

.

.

.

.

.

گاهی،،،گاهی که نه همیشه آرزومند آرزوهای فرزندانش است...

 [ سه شنبه 6 اسفند 1392برچسب:مادر, ] [ 1:17 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]