بغضـــ هـــای بی دلیل

دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

بغضـــ هـــای بی دلیل

 

 

 

می سپارمت به لبخند ها...

 

 

 

گر چه خودم مهمان بغضهای بی دلیلم![ پنج شنبه 1 اسفند 1392برچسب:بغضـــ هـــای بی دلیل, ] [ 8:50 بعد از ظهر ] [ الیک ] [ ]