کیفیت

دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

کیفیت

 

 

دو تا کار هست که زن ها بیشتر از مردها انجام می دن ، ولــــــــــــی...

 

 

 کیفیت کار مردها بیشترع!  زبان درازی 

 

 

آشپزی و خاله زنک بازی![ چهار شنبه 18 دی 1392برچسب:کیفیت, ] [ 7:33 بعد از ظهر ] [ الیک ] [ ]