راه

دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

راه

 

 

  یک راه به من ختم می شود   

 

 

 آن دیگری به ختم من!  [ سه شنبه 26 آذر 1392برچسب:راه, ] [ 9:30 بعد از ظهر ] [ الیک ] [ ]