ولی

دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

ولی

 

 

 

  صــداے تپـش هـاے قلبمــ رو میشنوم  

 

 

ولـے

 

 

 هیچـ علاقه اے به زندگـے کردטּ توشـ نیستـــ  مردد [ جمعه 24 آبان 1392برچسب:ولی, ] [ 8:42 بعد از ظهر ] [ الیک ] [ ]