ندارمت

دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

ندارمت

همه جا هستی

 

         در نوشته هایم

 

                           در خیالم

 

                                       در دنیایم

 

    تنها جایی که باید باشی و ندارمت: کنارم است !

 

 

 

 

 

 [ جمعه 24 آبان 1392برچسب:ندارمت, ] [ 8:33 بعد از ظهر ] [ الیک ] [ ]