طعم

دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

طعم

تمام غصه های که برایت خوردم بالا آوردم

 

 

طعم بیهودگی می داد 

 

 

 [ یک شنبه 3 شهريور 1392برچسب:طعم, ] [ 10:33 بعد از ظهر ] [ الیک ] [ ]