چگونه؟

دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

چگونه؟

 

  رفتنت را خیالى نیست 

 

 

   فقط مانده ام   

 

 

  چگونه در چشمانى به آن زلالى جا داده بودى آن همه دروغ را [ یک شنبه 3 شهريور 1392برچسب:چگونه؟, ] [ 10:27 بعد از ظهر ] [ الیک ] [ ]