الیک

دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

الیک

                   ادمیست دیگر

                                         یک روز 

                                                        حوصله هیچ چیز را ندارد


                                                                              دوست داردبرداردخودش را بریزد دور...[ سه شنبه 20 فروردين 1392برچسب:الیک, ] [ 2:16 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]