دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

احترام

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﺱ ﮔﻔﺖ 

 

ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻨﺪﻩ،ﯾﻪ ۵ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ!

 

 


[ سه شنبه 26 فروردين 1393برچسب:احترام, ] [ 1:39 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]

gel

 

 

دیگه مطمئن شدم

 

خدا منو از باقی مونده گل آفریده؛gel


[ سه شنبه 26 فروردين 1393برچسب:gel, ] [ 1:48 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]