دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

مادر

مادر است دیگر

.

.

.

.

.

.

.

.

گاهی،،،گاهی که نه همیشه آرزومند آرزوهای فرزندانش است...

 


[ سه شنبه 6 اسفند 1392برچسب:مادر, ] [ 1:17 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]

سهم من

 

 

- سهم من از دنیا نداشتن است -

 

- تنها قدم زدن در پیاده رو ها -

 

-و فکر کردن به کسی که هیچ وقت نبوده! -


[ سه شنبه 6 اسفند 1392برچسب:سهم من, ] [ 1:9 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]