دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

اع3اب

 

پتک بعضیام یه سره تو اعصاب عادم کوبیده می شه!


[ چهار شنبه 23 بهمن 1392برچسب:اع3اب, ] [ 8:48 بعد از ظهر ] [ الیک ] [ ]