دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

مواد نگهدارنده

  آدم است دیگر... 

 

  گاهی برای ماندن نیاز به "مواد نگهدارنده" دارد! 

 


[ دو شنبه 7 مرداد 1392برچسب:مواد نگهدارنده, ] [ 1:11 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]

آرام

 

 

 مرض عجیبی است دلتنگی               

 

 آرام آرام               

 

 آدم را ناآرام می کند                         


[ دو شنبه 7 مرداد 1392برچسب:آرام, ] [ 1:41 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]

...وقتی...

 زندگی اتفاق غمگینی است  

 

 وقتی تنهاییت سالها از تو بزرگتر باشد 

 


[ دو شنبه 7 مرداد 1392برچسب:,,,وقتی,,,, ] [ 1:23 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]

تلف

 

 

گـاهـی عمر تـلـف مـی شود به پـای یـک احسـاس

 

گاهی احساس تلف می شود به پای یک عمر

 

و چه عذابی می کشد کسی که

 

هم عمرش تلف می شود

 

هم احساسش گریه


[ دو شنبه 7 مرداد 1392برچسب:تلف, ] [ 1:4 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]

خفه

    این گلویم را هر از گاهی باید بتراشم    

 

   تا برای دلتنگی های تازه جا باز شود               

 

       دلتنگی هایی                                          

 

  که می توانند آدم را خفه کنند                        

 

 


[ یک شنبه 6 مرداد 1392برچسب:خفه, ] [ 11:45 بعد از ظهر ] [ الیک ] [ ]

درد

 

نمی دانی چه دردی دارد...

 

وقتی حالم در واژه ها هم نمی گنجد!


[ یک شنبه 6 مرداد 1392برچسب:درد, ] [ 11:36 بعد از ظهر ] [ الیک ] [ ]

ناراحت

حرف ها سه دسته اند:

 

دسته ی اول گفتنی ها

 

دسته ی دوم نوشتنی ها

 

دسته ی سوم قورت دادنی ها

 

دوتای اول سبکت می کنن و اخری سنگینت گریه

 

 


[ شنبه 5 مرداد 1392برچسب:ناراحت, ] [ 1:32 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]

ا ل ی ک

 

ظاهرا" آرومم

 

 

رسما" داغون


[ شنبه 5 مرداد 1392برچسب:, ] [ 1:3 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]