دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

از خودم...

گاهی من از وجود خودم هم فراری ام

 


[ یک شنبه 19 خرداد 1392برچسب:از خودم,,,, ] [ 1:33 قبل از ظهر ] [ الیک ] [ ]

پ ن ج ر ه

براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

 

پـنـجـره ها کـلافـه اند از سـنگیـنی ِ نگـاه منتـظـــــــرم ...


اگر نمی آیی اینقدر پنجره ها را زجــــر ندهم

 

چشم هایم به جهنم


[ پنج شنبه 16 خرداد 1392برچسب:پ ن ج ر ه, ] [ 8:47 بعد از ظهر ] [ الیک ] [ ]

افسوس

به پشت سرم نگاه می کنم شاید هنوز کسی مرا دوست داشته باشداما افسوس: همه کاسه ی آب به دست منتظر رفتن من هستند

 

 


[ پنج شنبه 16 خرداد 1392برچسب:افسوس, ] [ 8:44 بعد از ظهر ] [ الیک ] [ ]

عطر

براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

 

چه حسرتی است               


عبورازکنارعابرانی که عطرتورامیزنند                       

 

اماهیچ کدام تونیستی!


[ پنج شنبه 16 خرداد 1392برچسب:عطر, ] [ 8:28 بعد از ظهر ] [ الیک ] [ ]

کسر

درد دارد وقتی چیزی را کسر میکنی که با تمام وجودت جمع زده ای

 

براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد


[ پنج شنبه 16 خرداد 1392برچسب:کسر, ] [ 8:19 بعد از ظهر ] [ الیک ] [ ]

گرگ آلفا

http://pic.photo-aks.com/photo/animals/wolf-fox/large/Howling_Wolf_Wallpaper.jpg

 

اینجا در دنیای من گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند

 

دیگر گوسفند نمی درند

 

به نی چوپان دل می سپارند و گریه می کنند


[ پنج شنبه 16 خرداد 1392برچسب:گرگ آلفا, ] [ 8:0 بعد از ظهر ] [ الیک ] [ ]

فقط برای...

دلم سفر می خواهد !

 

نه برای رسیدن به جایی . . .

 

فقط برای رفتن . . . !

 

 


[ پنج شنبه 16 خرداد 1392برچسب:فقط برای,,,, ] [ 7:51 بعد از ظهر ] [ الیک ] [ ]

داغون

براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

 

شکسته ام،میفهمی؟

 

به انتهای بودنم رسیده ام!

 

امااشک نمیریزم!پنهان شده ام پشت لبخندی که خیلی درد دارد 


[ پنج شنبه 16 خرداد 1392برچسب:داغون, ] [ 7:44 بعد از ظهر ] [ الیک ] [ ]

کوتاه

ای کاش روزهای دلتنگی من هم مثل دوست داشتن های تو کوتاه میشد!

 

براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد


[ پنج شنبه 16 خرداد 1392برچسب:کوتاه, ] [ 7:36 بعد از ظهر ] [ الیک ] [ ]

چتر

براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد


 

 

 

خدایا خسته ام از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاکم


بارانی بفرست،چتر گناهم را دور انداخته ام

 

 


[ پنج شنبه 16 خرداد 1392برچسب:چتر, ] [ 7:24 بعد از ظهر ] [ الیک ] [ ]